Järna-assistans

Personlig assistans

Med hjälp av välutbildad personal erbjuder vi personlig assistans med livskvalité för dig med ett LSS beslut (Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Vårt mål är, att med medmänsklighet och med hjärtat på rätt ställe, forma din vardag utifrån just dina preferenser.

Varför välja oss?

– Välj dina egna engagerade assistenter
– Forma din assistans utifrån dina behov
– Egen kontaktperson
– Hög tillgänglighet hos ansvariga för verksamheten
– Bra kollektivavtal som skapar trygghet för din personal
– Konkurrenskraftiga löner
– Friskvårdsbidrag till personalen
– Adekvat vidareutbildning för personalen
– Kvalité i fokus

Våra kunder ska uppleva våra personliga assistenter som de bästa de haft.

Vi på Järna vill vara den bästa arbetsplatsen för de personliga assistenter som arbetar hos oss. Vi lägger stor kraft på utbildning och personlig utveckling. Våra kunder ska uppleva våra personliga assistenter som de bästa de haft. Det gör att vi kan ge våra kunder personligare assistans. Är ditt modersmål något annat språk än svenska rekryterar vi gärna assistenter som är flerspråkiga. Vi arbetar aktivt med integration och mångfald i Järnas alla verksamheter.

Vi känner alla våra kunder.

Järna är ett familjeföretag och det tankesättet har präglat hela vår verksamhet. Därför kommer vi aldrig att bli en storkoncern. Vi känner alla kunder. Vi kan deras namn. Vi är noga, lyhörda och utgår från varje klients behov och önskemål. Vi vet att behoven också förändras över tid därför är flexibilitet ett ledord för oss.