Järna-assistans

Rätt till personlig assistans?

Vill du göra en ansökan men vet inte vem du ska fråga om råd eller vem du ska vända dig till?

Vi stöttar våra klienter kostnadsfritt angående personlig assistans. Vi har den erfarenhet som krävs. Våra sakkunniga har den nödvändiga expertkunskapen inom lagstiftningen gällande personlig assistans.

Järna ombesörjer utformandet av assistansansökan, tillsammans med dig, så du får rätt hjälp och stöd som du har behov och rätt till. Har du ett beslut du inte är nöjd med hjälper vi till med en överklagan. Har du en assistansordnare du inte är nöjd med är vi behjälpliga vid bytet till Järna.

Vi assisterar dig med:

– Ansökningar
– Omprövningar
– Kontakt med Kommun och Försäkringskassan
– Rådgivning
– Byte av assistansordnare