Järna-assistans

Personlig assistent hos Järna

Att arbeta som personlig assistent är inget enkelt arbete. Du finns med i med och motgångar och blir en del av ett team som skapar förutsättningar för vår klient att klara sin vardag på bästa tänkbara sätt.

På Järna arbetar vi för goda villkor för våra anställda i form av:

– Bra kollektivavtal som skapar trygghet
– Konkurrenskraftiga löner
– Friskvårdsbidrag
– Adekvat vidareutbildning
– Kvalité i fokus
– Låg personalomsättning

Vi värnar om kunskap och kompetens

Vi lägger stor vikt vid att teamen runt klienten är så optimal som möjligt. Att assistenterna kompletterar varandra och arbetar mot de mål och den plan som klienten önskar. En öppen och hjärtlig atmosfär där vi tillsammans strävar mot personlig utveckling, är mål vi ständigt arbetar med. Ett led för en trygg och glad personal är en närvarande chef där inga frågor är fel. En chef som svarar när du som anställd behöver svar och som lyssnar när du behöver prata. Vi är lyhörda för dina åsikter och värnar om den kunskap och kompetens vår personal bidrar med.

Välkommen att lämna din spontanansökan här!